hrenfrdeitru
Hidro-Metal

Cirkulacione pumpe 

 

  SCRF 80-120

 SCRF

sp doc  Detaljni opis proizvoda     

 

 3-brzinske trofazne cirkulacijske pumpe

Primjena :
SCRF cirkulacijske pumpe su namijenjene za čiste
tekućine bez abrazivnih i agresivnih čestica s
obzirom na materijale izrade same pumpe.(sadržaj
krutih tvari do 0,2%)
Masovno se koriste u sustavima grijanja, klimatizacije,
hlađenja i cirkulacije .
Za civilne i industrijske primjene kada je potrebna
minimalna buka tijekom rada.

Granice primjene :
- Temperatura tekućine od -10°C do +120° C
( kratkotrajno do + 140°C).
- Maksimalni udio glikola : 50%
(Mješavina s više od 20% sadržaja glikola
zahtijeva provjeru podataka Q-H karakteristike).
- Najveći dopušteni radni tlak 6/10 bara

Motor :
- Tri podesive brzine
- Trofazno napajanje 400 V
- Izolacija klase F

Dijelovi :
- Kućište pumpe od lijevanog željeza
- Rotor od nehrđajućeg čelika (inox)
- Vratilo od nehrđajućeg čelika (inox)


Naši kupci su sa SCRF 80-120/360 pumpom zamijenjivali sljedeče pumpe :

UPS 80-120 F GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 80/7 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 80/10 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 80-70 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 80-120 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 80-25 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 80-50 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SXM 80-25 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit

 

„ HIDRO-METAL “ DUGA RESA JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK , ZASTUPNIK ,

 DISTRIBUTER TE SERVISER SPERONI PUMPI ZA HRVATSKU   www.pumpe.hr

Cirkulacione pumpe 

 

  SCRF 65-120

 SCRF

sp doc  Detaljni opis proizvoda         

 

 

3-brzinske trofazne cirkulacijske pumpe

  Primjena :
 SCRF cirkulacijske pumpe su namijenjene za čiste
tekućine bez abrazivnih i agresivnih čestica s
obzirom na materijale izrade same pumpe.(sadržaj
krutih tvari do 0,2%)
Masovno se koriste u sustavima grijanja, klimatizacije,
 hlađenja i cirkulacije .
Za civilne i industrijske primjene kada je potrebna
minimalna buka tijekom rada.

Granice primjene :
- Temperatura tekućine od -10°C do +120° C
( kratkotrajno do + 140°C).
- Maksimalni udio glikola : 50%
 (Mješavina s više od 20% sadržaja glikola
 zahtijeva provjeru podataka Q-H karakteristike).
- Najveći dopušteni radni tlak 6/10 bara

Motor :
- Tri podesive brzine
- Trofazno napajanje 400 V
- Izolacija klase F

Dijelovi :
- Kućište pumpe od lijevanog željeza
- Rotor od nehrđajućeg čelika (inox)
 - Vratilo od nehrđajućeg čelika (inox)

 

Naši kupci su sa SCRF 65-120/340 pumpom zamijenjivali sljedeče pumpe :

UPS 65-60/2F  GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
UPS 65-120 F GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 65/10 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 65/13 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 65/15 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 65-40 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 65-70 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 65-120 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 65-25 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 65-50 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 65-90 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SXM 65-25 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SXM 65-50 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit

„ HIDRO-METAL “ DUGA RESA JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK , ZASTUPNIK ,

 DISTRIBUTER TE SERVISER  SPERONI PUMPI ZA HRVATSKU   www.pumpe.hr

Cirkulacione pumpe 

 

  SCRF 50-120

 SCRF

sp doc  Detaljni opis proizvoda 

 

 

3-brzinske trofazne cirkulacijske pumpe

Primjena :
SCRF cirkulacijske pumpe su namijenjene za čiste
tekućine bez abrazivnih i agresivnih čestica s
obzirom na materijale izrade same pumpe.(sadržaj
krutih tvari do 0,2%)
Masovno se koriste u sustavima grijanja, klimatizacije,
hlađenja i cirkulacije .
Za civilne i industrijske primjene kada je potrebna
minimalna buka tijekom rada.

Granice primjene :
- Temperatura tekućine od -10°C do +120° C
( kratkotrajno do + 140°C).
- Maksimalni udio glikola : 50%
(Mješavina s više od 20% sadržaja glikola
zahtijeva provjeru podataka Q-H karakteristike).
- Najveći dopušteni radni tlak 6/10 bara

Motor :
- Tri podesive brzine
- Trofazno napajanje 400 V
- Izolacija klase F

Dijelovi :
- Kućište pumpe od lijevanog željeza
- Rotor od nehrđajućeg čelika (inox)
- Vratilo od nehrđajućeg čelika (inox)

 

Naši kupci su sa SCRF 50-120/280 pumpom zamijenjivali sljedeče pumpe :
UPS 50-60/2F  GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
UPS 50-120 F GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 50/7 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 50/10 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 50-40 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 50-70 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 50-120 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 50-25 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 50-50 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 50-90 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SXM 50-25 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SXM 50-50 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SXM 50-90 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit

 

 

„ HIDRO-METAL “ DUGA RESA JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK , ZASTUPNIK ,

 DISTRIBUTER TE SERVISER  SPERONI PUMPI ZA HRVATSKU   www.pumpe.hr

 

Cirkulacione pumpe 

 

  SCRF 40-120

 SCRF

sp doc Detaljni opis proizvoda

 

3-brzinske trofazne cirkulacijske pumpe

Primjena :
SCRF cirkulacijske pumpe su namijenjene za čiste
tekućine bez abrazivnih i agresivnih čestica s
obzirom na materijale izrade same pumpe.(sadržaj krutih tvari do 0,2%)
Masovno se koriste u sustavima grijanja, klimatizacije, hlađenja i cirkulacije .
Za civilne i industrijske primjene kada je potrebna minimalna buka tijekom rada.

Granice primjene :
- Temperatura tekućine od -10°C do +120° C
( kratkotrajno do + 140°C).
- Maksimalni udio glikola : 50%
(Mješavina s više od 20% sadržaja glikola
zahtijeva provjeru podataka Q-H karakteristike).
- Najveći dopušteni radni tlak 6/10 bara

Motor :
- Tri podesive brzine
- Trofazno napajanje 400 V
- Izolacija klase F

Dijelovi :
- Kućište pumpe od lijevanog željeza
- Rotor od nehrđajućeg čelika (inox)
- Vratilo od nehrđajućeg čelika (inox)

Naši kupci su sa SCRF 40-120/250 pumpom zamijenjivali sljedeče pumpe :
UPS 40-60/2F GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
UPS 40-120 F  GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 40/7 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 40/10 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 40/15 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 40-40 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 40-70 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHNbasic 40-120 F IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 40-40 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 40-80 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SXM 40-40 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SXM 40-80 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
B 50/250 40 Dab pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
B 56/250 40 Dab pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
B 80/250 40 Dab pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit

„ HIDRO-METAL “ DUGA RESA JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK , ZASTUPNIK ,

 DISTRIBUTER TE SERVISER SPERONI PUMPI ZA HRVATSKU www.pumpe.hr

Cirkulacione pumpe 

 

  SCR 32/80-180

 SCR

sp doc  Detaljni opis proizvoda

 

 

Pumpa s mokrim rotorom, tj. pumpa i motor tvore

integralnu jedinicu bez brtve vratila i sa samo dvije

brtve za brtvljenje. Dizani medij podmazuje ležajeve.

 

Pumpu karakteriziraju materijali:

* keramičko vratilo i radijalni ležajevi,

* grafitni aksijalni ležaj,

* košuljica rotora i nosiva ploča od nehrđajučeg čelika

* rotor otporan na koroziju, kompozitni materijal, PES/PP,

* kučište crpke iz lijevanog željeza

 

 Tekućina:

Dizana tekućina: voda

Raspon temperature tekućine: 2 .. 110 °C

Max. gustoća tekućine kod 20 °C : 998.2 kg/m3


Elektri
čni podaci:
Jednofazni motor ne zahtijeva dopunsku zaštitu motora
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP 44
Klasa izolacije (IEC 85): F


Ostali tehnički podaci:
TF klasa: 110

Certifikati: VDE,GS,CE

Max. temp. okoline pri 80°C tekućine: 40 °C

Maksimalni radni tlak: 10 bar

Nazivni tlak: PN 10

 

Naši kupci su sa SCR 32/80-180 pumpom zamijenjivali sljedeče pumpe :

UPS 32-80  GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 30/7 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 30/10 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHN 32/70 IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHN 32/80 IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SCX 32-80 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
SXM 32-80 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit

 

 

„ HIDRO-METAL “ DUGA RESA JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK , ZASTUPNIK ,

 DISTRIBUTER TE SERVISER  SPERONI PUMPI ZA HRVATSKU   www.pumpe.hr

 

Cirkulacione pumpe 

 

  SCR 25/80-180

 SCR

sp doc  Detaljni opis proizvoda      

 

 

Pumpa s mokrim rotorom, tj. pumpa i motor tvore

integralnu jedinicu bez brtve vratila i sa samo dvije

brtve za brtvljenje. Dizani medij podmazuje ležajeve.

Pumpu karakteriziraju materijali:

* keramičko vratilo i radijalni ležajevi,

* grafitni aksijalni ležaj,

* košuljica rotora i nosiva ploča od nehrđajučeg čelika

* rotor otporan na koroziju, kompozitni materijal, PES/PP,

* kučište crpke iz lijevanog željeza

Tekućina:

Dizana tekućina: voda

Raspon temperature tekućine: 2 .. 110 °C

Max. gustoća tekućine kod 20 °C : 998.2 kg/m3

Električni podaci:
Jednofazni motor ne zahtijeva dopunsku zaštitu motora
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP 44
Klasa izolacije (IEC 85): F

 Ostali tehnički podaci:

TF klasa: 110

Certifikati: VDE,GS,CE

Max. temp. okoline pri 80°C tekućine: 40 °C

Maksimalni radni tlak: 10 bar

Nazivni tlak: PN 10

Naši kupci su sa SCR 25/80-180 pumpom zamijenjivali sljedeče pumpe :

UPS 25-80  GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
TOP S 25/7 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHN 25/70 IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHN 25/80 IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit

 

„ HIDRO-METAL “ DUGA RESA JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK , ZASTUPNIK ,

 DISTRIBUTER TE SERVISER  SPERONI PUMPI ZA HRVATSKU   www.pumpe.hr

 

Cirkulacione pumpe 

 

  SCR 32/60-180

 SCR

sp doc  Detaljni opis proizvoda     

 

 

Pumpa s mokrim rotorom, tj. pumpa i motor tvore

integralnu jedinicu bez brtve vratila i sa samo dvije

brtve za brtvljenje. Dizani medij podmazuje ležajeve.

Pumpu karakteriziraju materijali:

* keramičko vratilo i radijalni ležajevi,

* grafitni aksijalni ležaj,

* košuljica rotora i nosiva ploča od nehrđajučeg čelika

* rotor otporan na koroziju, kompozitni materijal, PES/PP,

* kučište crpke iz lijevanog željeza

Tekućina:

Dizana tekućina: voda

Raspon temperature tekućine: 2 .. 110 °C

Max. gustoća tekućine kod 20 °C : 998.2 kg/m3

Električni podaci:
Jednofazni motor ne zahtijeva dopunsku zaštitu motora
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP 44
Klasa izolacije (IEC 85): F

Ostali tehnički podaci:

TF klasa: 110

Certifikati: VDE,GS,CE

Max. temp. okoline pri 80°C tekućine: 40 °C

Maksimalni radni tlak: 10 bar

Nazivni tlak: PN 10

Naši kupci su sa SCR 32/60-180 pumpom zamijenjivali sljedeče pumpe :

UP Basic 32-4  GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
UP Basic 32-6  GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
UPS 32-40  GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
UPS 32-60  GRUNDFOS pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
Star RS 30/4 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
Star RS 30/6 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
Star RSB 30/4 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
Star RSB 30/6 Wilo pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
GHN 32/40 IMP pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
NXL 13-32 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
NXL 33-32 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
NXL 53-32 Salmson pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
VA 25/180X Dab pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
VA 35/180X Dab pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
VA 55/180X Dab pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit
VA 65/180X Dab pumpa prodaja-cijena-forum-gdje kupiti-dostupnost/raspoloživost skladišta na upit

 

„ HIDRO-METAL “ DUGA RESA JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK , ZASTUPNIK ,

 DISTRIBUTER TE SERVISER SPERONI PUMPI ZA HRVATSKU   www.pumpe.hr

 

Posjete Sadržajima:
9668361

MC

Ova web stranica koristi kolačiće (cookies) da bi se osigurao pravilan rad web stranice, unapređenje iste, a sve u svrhu poboljšanja iskustva u pregledavanju web stranice. Ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića odaberite Prihvaćam kolačiće, a ukoliko niste suglasni odaberite Odbijam kolačiće.