Pumpe za pretakanje

 

  PM 30

 PM30-40-50

sp doc  Detaljni opis proizvoda

 

APLIKACIJE

 

Električna brončana pumpa služi za crpljenje vina,octa,sokova,mlijeka,

vode,slane morske vode,rakije te ostalih prehrambenih tekučina kao i

za dizel gorivo/naftu,lož ulje te ulja sa max. viskozitetom do 30 Cst

(centistokes). Za ispravno funkcioniranje pumpe koristite čiste ili

ne-agresivne tekučine, bez pijeska ili drugih krutih nečistoća.Posebni

samousisni sustav omogućuje usisavanje do 9 metara dubine.Električni

motor je opremljen reverz sklopkom  koja omogučava okretanje pumpe

u oba smjera.Dvosmjerna rotacija omogučava lakši prijenos tekučine

jer usisna strana može se koristitii kao tlačna te obrnuto tlačna kao usisna.

 

„ HIDRO-METAL “ DUGA RESA JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK , ZASTUPNIK ,

 

DISTRIBUTER TE SERVISER ZA HRVATSKU www.pumpe.hr