Pumpe za pretakanje

 

  PM 20

 PM20

sp doc  Detaljni opis proizvoda

 

APLIKACIJE

 
Električna inox pumpa služi za crpljenje vina,octa,sokova,mlijeka,

vode,slane morske vode,rakije te ostalih prehrambenih tekučina

kao i za dizel gorivo/naftu,lož ulje te ulja sa max. viskozitetom do

30 Cst (centistokes). Za ispravno funkcioniranje pumpe koristite

čiste ili ne-agresivne tekučine, bez pijeska ili drugih krutih nečistoća.

Posebni samousisni sustav omogućuje usisavanje do 6 metara dubine.

Električni motor je opremljen reverz sklopkom koja omogučava okretanje

pumpe u oba smjera.Dvosmjerna rotacija omogučava lakši prijenos

tekučine jer usisna strana može se koristitii kao tlačna te obrnuto tlačna

kao usisna.

 

„ HIDRO-METAL “ DUGA RESA JE OVLAŠTENI PREDSTAVNIK , ZASTUPNIK ,

DISTRIBUTER TE SERVISER ZA HRVATSKU www.pumpe.hr