rotori

 

 

 

 

drenaggio_bottone

     DRE – DRENAŽNI ROTOR
PREPORUKA ZA KORIŠTENJE KOD : ČISTE TE NEČISTE ZAMULJENE VODE
NE PREPORUČA SE KORIŠTENJE ZA : FEKALNE VODE TE VODE SA VLAKNASTIM I KRUPNIM PRIMJESAMA     
   

 

vortex_bottone

VOR – VORTEX ROTOR
PREPORUKA ZA SVAKU NAMJENU TE MEDIJ - (NEZAČEPLJIV ROTOR)

 

monocanale_bottone

MON – MONOKANALNI ROTOR
PREPORUKA ZA KORIŠTENJE KOD : ČISTE VODE, ZAPRLJANE CRNE VODE,TEKUČINA SA NITASTIM SUBSTANCAMA,TEKUČINE SA VEČIM KRUTIM ČESTICAMA
NE PREPORUČA SE KORIŠTENJE KOD:ABRAZIVNIH TEKUČINA

 

bicanale_bottone

CAN – ROTOR SA VIŠE KANALA
PREPORUKA ZA KORIŠTENJE KOD : ČISTE VODE, ZAPRLJANE CRNE VODE ,TEKUČINE SA VEČIM KRUTIM ČESTICAMA,TEKUĆINA SA NITASTIM SUBSTANCAMA
NE PREPORUČA SE KORIŠTENJE KOD: ABRAZIVNIH TEKUČINA

 

grinder_bottone

TRI – ROTOR SA SJEKAČIMA
PREPORUKA ZA KORIŠTENJE KOD : ZAPRLJANE CRNE VODE,TEKUČINA SA NITASTIM SUBSTANCAMA
NE PREPORUČA SE KORIŠTENJE KOD : ČISTE VODE , TEKUČINE SA VEČIM KRUTIM ČESTICAMA,KOD  ABRAZIVNIH TEKUČINA

grinder_bottone

VIDEO GRINDER