Vršimo iznajmljivanje svih vrsta pumpi za vodu te pripadajuće priključne opreme.