hrenfrdeitru
Hidro-Metal

Za pregled tehničkih karakteristika i uvećane slike odaberite pumpu iz popisa:

  • Hidrostanice za sanitarnu vodu,
  • Protupožarne hidrostanice,protupožarne hidrostanice prema UNI EN 12845
  • Frekventne hidrostanice 

Za pregled tehničkih karakteristika odaberite opciju Detaljni prikaz podataka.

Za prikaz slike odaberite umanjenu sliku pumpe:

 

2GP(E)
Hidroforske stanice za sanitarnu vodu :: 2GP
Qmax = 276 m3 / h
Hmax = 93 m
Podaci_down_button
 
3GP(E)
Hidroforske stanice za sanitarnu vodu :: 3GP
Qmax = 216 m3 / h
Hmax = 122 m
Podaci_down_button
 
2 + 1 GP
Hidroforske stanice za sanitarnu vodu :: 2 + 1 GP
Qmax = 276 m3 / h
Hmax = 100 m
Podaci_down_button
 

 

HP - IH, IF, IP
Hidroforske stanice za sanitarnu vodu :: HP-IH,IF,IP
Qmax = 60 m3 / h
Hmax = 145 m
Podaci_down_button
 
HYDRO MPC
Hidroforske stanice za sanitarnu vodu :: HYDRO MPC
Qmax = 720 m3 / h
Hmax = 160 m
Podaci_down_button
 
CABINET BOOSTER
Hidroforske stanice za sanitarnu vodu :: CABINET BOOSTER
Qmax = 14,4 m3 / h
Hmax = 84 m
Podaci_down_button
 

PROTUPOŽARNE HIDROSTANICE PREMA STANDARDU UNI EN 12845

EBARA FFS-FFB

CENTRALNO

Podaci_down_button
 
FOURGROUP

CENTRALNO

Podaci_down_button
 

 

Za specijalne projekte dostupni su sljedeći modeli protupožarnih hidrostanica (hidrantska mreža) te sanitarnih hidrostanica (sanitarna mreža) sa ili bez frekventnog upravljanja :
 

SAIL M1

SAIL T1

SAIL M2

SAIL T2

SAIL M3

SAIL T3

SAIL M4

SAIL T4

SAIL M5

SAIL T5

SAIL M6

SAIL T6

SAIL M7

SAIL T7

 

SAIL T8

 

FIRST M1

FIRST T1

FIRST M2

FIRST T2

FIRST M3

FIRST T3

FIRST M4

FIRST T4

FIRST M5

FIRST T5

FIRST M6

FIRST T6

 

BALTIC M1

BALTIC T1

BALTIC M2

BALTIC T2

BALTIC M3

BALTIC T3

BALTIC M4

BALTIC T4

BALTIC M5

BALTIC T5

BALTIC M6

BALTIC T6

BALTIC M7

BALTIC T7

BALTIC M8

BALTIC T8

BALTIC M9

BALTIC T9

BALTIC M10

BALTIC T10

BALTIC M11

BALTIC T11

BALTIC M12

BALTIC T12

BALTIC M13

BALTIC T13

 

BALTIC T14

BALTIC M15

BALTIC T15

BALTIC M16

BALTIC T16

 

BALTIC T17

 

BALTIC T18

 

SOLARIS M1

SOLARIS T1

SOLARIS M2

SOLARIS T2

SOLARIS M3

SOLARIS T3

SOLARIS M4

SOLARIS T4

SOLARIS M5

SOLARIS T5

SOLARIS M6

SOLARIS T6

SOLARIS M7

SOLARIS T7

SOLARIS M8

SOLARIS T8

SOLARIS M9

SOLARIS T9

SOLARIS M10

SOLARIS T10

SOLARIS M11

SOLARIS T11

SOLARIS M12

SOLARIS T12

SOLARIS M13

SOLARIS T13

 

SOLARIS T14

SOLARIS M15

SOLARIS T15

 

SOLARIS T16

 

SOLARIS T17

 

SOLARIS T18

 

OCEAN M1

OCEAN T1

OCEAN M2

OCEAN T2

OCEAN M3

OCEAN T3

OCEAN M4

OCEAN T4

OCEAN M5

OCEAN T5

OCEAN M6

OCEAN T6

OCEAN M7

OCEAN T7

OCEAN M8

OCEAN T8

OCEAN M9

OCEAN T9

OCEAN M10

OCEAN T10

OCEAN M11

OCEAN T11

OCEAN M12

OCEAN T12

OCEAN M13

OCEAN T13

 

OCEAN T14

OCEAN M15

OCEAN T15

OCEAN M16

OCEAN T16

 

OCEAN T17

 

OCEAN T18

 

COMAR M1

COMAR T1

COMAR M2

COMAR T2

COMAR M3

COMAR T3

COMAR M4

COMAR T4

COMAR M5

COMAR T5

COMAR M6

COMAR T6

COMAR M7

COMAR T7

COMAR M8

COMAR T8

COMAR M9

COMAR T9

COMAR M10

COMAR T10

COMAR M11

COMAR T11

COMAR M12

COMAR T12

COMAR M13

COMAR T13

 

COMAR T14

COMAR M15

COMAR T15

 

COMAR T16

 

COMAR T17

 

COMAR T18

 

METEOR T1

METEOR T2

METEOR T3

METEOR T4

METEOR T5

METEOR T6

METEOR T7

METEOR T8

METEOR T9

METEOR T10

METEOR T11

METEOR T12

METEOR T13

METEOR T14

METEOR T15

METEOR T16

METEOR T17

METEOR T18

METEOR T19

METEOR T20

METEOR T21

METEOR T22

METEOR T23

METEOR T24

METEOR T25

METEOR T26

METEOR T27

METEOR T28

METEOR T29

 

ETAP M1

ETAP T1

ETAP M2

ETAP T2

ETAP M3

ETAP T3

ETAP M4

ETAP T4

 

ETAP T5

 

ETAP T6

 

ETAP T7

 

ETAP T8

ETAP M9

ETAP T9

ETAP M10

ETAP T10

 

ETAP T11

 

ETAP T12

 

ETAP T13

 

ETAP T14

ETAP M15

ETAP T15

 

ETAP T16

 

ETAP T17

 

ETAP T18

 

ETAP T19

 

ETAP T20

 

ETAP T21

 

ETAP T22

 

ETAP T23

 

ETAP T24

 

ETAP T25

 

ETAP T26

 

ETAP T27

 

ETAP T28

 

ETAP T29

 

ETAP T30

 

BORA T1
BORA T2
BORA T3
BORA T4
BORA T5
BORA T6
BORA T7
BORA T8
BORA T9
BORA T10
BORA T11
BORA T12
BORA T13
BORA T14
BORA T15
BORA T16
BORA T17
BORA T18
BORA T19
BORA T20
BORA T21
BORA T22
BORA T23
BORA T24
BORA T25
BORA T26
BORA T27
BORA T28

BORA T29

RIMAR M1

RIMAR T1

RIMAR M2

RIMAR T2

RIMAR M3

RIMAR T3

RIMAR M4

RIMAR T4

 

RIMAR T5

 

RIMAR T6

 

RIMAR T7

 

RIMAR T8

RIMAR M9

RIMAR T9

RIMAR M10

RIMAR T10

 

RIMAR T11

 

RIMAR T12

 

RIMAR T13

 

RIMAR T14

RIMAR M15

RIMAR T15

 

RIMAR T16

 

RIMAR T17

 

RIMAR T18

 

RIMAR T19

 

RIMAR T20

 

RIMAR T21

 

RIMAR T22

 

RIMAR T23

 

RIMAR T24

 

RIMAR T25

 

RIMAR T26

 

RIMAR T27

 

RIMAR T28

 

RIMAR T29

 

RIMAR T30

 

WALLY-W-MT1

WALLY-W-MT2

WALLY-W-MT3

WALLY-W-MT4

WALLY-W-MT5

WALLY-W-MT6

WALLY-W-MT7

WALLY-W-MT8

WALLY-W-MT9

WALLY-W-MT10

WALLY-W-MT11

WALLY-W-MT12

WALLY-W-MT13

WALLY-W-MT14

 

 

ELAN-W-MT1

ELAN-W-MT2

ELAN-W-MT3

ELAN-W-MT4

ELAN-W-MT5

ELAN-W-MT6

ELAN-W-MT7

ELAN-W-MT8

ELAN-W-MT9

ELAN-W-MT10

 

MELGES-W-MT1

 

MELGES-W-MT2

 

MELGES-W-MT3

 

MELGES-W-MT4

 

MELGES-W-MT5

MELGES-W-TT5

MELGES-W-MT6

MELGES-W-TT6

MELGES-W-MT7

MELGES-W-TT7

MELGES-W-MT8

 

MELGES-W-MT9

 

MELGES-W-MT10

MELGES-W-TT10

MELGES-W-MT11

MELGES-W-TT11

MELGES-W-MT12

MELGES-W-TT12

MELGES-W-MT13

MELGES-W-TT13

MELGES-W-MT14

MELGES-W-TT14

 

STAR-W-MT1

 

STAR-W-MT2

 

STAR-W-MT3

STAR-W-TT3

STAR-W-MT4

STAR-W-TT4

STAR-W-MT5

STAR-W-TT5

STAR-W-MT6

STAR-W-TT6

STAR-W-MT7

STAR-W-TT7

STAR-W-MT8

STAR-W-TT8

STAR-W-MT9

STAR-W-TT9

STAR-W-MT10

STAR-W-TT10

 

SLY-W-MT1

SLY-W-TT1

SLY-W-MT2

SLY-W-TT2

SLY-W-MT3

SLY-W-TT3

SLY-W-MT4

SLY-W-TT4

SLY-W-MT5

SLY-W-TT5

SLY-W-MT6

SLY-W-TT6

SLY-W-MT7

SLY-W-TT7

SLY-W-MT8

SLY-W-TT8

SLY-W-MT9

SLY-W-TT9

SLY-W-MT10

SLY-W-TT10

SLY-W-MT11

SLY-W-TT11

SLY-W-MT12

SLY-W-TT12

SLY-W-MT13

SLY-W-TT13

SLY-W-MT14

SLY-W-TT14

 

HUNTER-W-MT1

HUNTER-W-TT1

HUNTER-W-MT2

HUNTER-W-TT2

HUNTER-W-MT3

HUNTER-W-TT3

HUNTER-W-MT4

HUNTER-W-TT4

HUNTER-W-MT5

HUNTER-W-TT5

HUNTER-W-MT6

HUNTER-W-TT6

HUNTER-W-MT7

HUNTER-W-TT7

HUNTER-W-MT8

HUNTER-W-TT8

HUNTER-W-MT9

HUNTER-W-TT9

HUNTER-W-MT10

HUNTER-W-TT10

 

WALLY-A-MT1

 

WALLY-A-MT2

 

WALLY-A-MT3

 

WALLY-A-MT4

 

WALLY-A-MT5

 

WALLY-A-MT6

 

WALLY-A-MT7

 

WALLY-A-MT8

 

WALLY-A-MT9

 

WALLY-A-MT10

 

WALLY-A-MT11

 

WALLY-A-MT12

 

WALLY-A-MT13

 

WALLY-A-MT14

 

WALLY-A-MT15

 

WALLY-A-MT16

 

WALLY-A-MT17

 

WALLY-A-MT18

WALLY-A-TT18

 

ELAN-A-MT1

ELAN-A-TT1

ELAN-A-MT2

ELAN-A-TT2

ELAN-A-MT3

ELAN-A-TT3

ELAN-A-MT4

ELAN-A-TT4

ELAN-A-MT5

ELAN-A-TT5

ELAN-A-MT6

ELAN-A-TT6

ELAN-A-MT7

ELAN-A-TT7

ELAN-A-MT8

ELAN-A-TT8

ELAN-A-MT9

ELAN-A-TT9

ELAN-A-MT10

ELAN-A-TT10

ELAN-A-MT11

ELAN-A-TT11

ELAN-A-MT12

ELAN-A-TT12

ELAN-A-MT13

ELAN-A-TT13

ELAN-A-MT14

ELAN-A-TT14

ELAN-A-MT15

ELAN-A-TT15

ELAN-A-MT16

ELAN-A-TT16

 

ELAN-A-TT17

 

ELAN-A-TT18

 

MELGES-A-MT1

 

MELGES-A-MT2

 

MELGES-A-MT3

 

MELGES-A-MT4

 

MELGES-A-MT5

MELGES-A-TT5

MELGES-A-MT6

MELGES-A-TT6

MELGES-A-MT7

MELGES-A-TT7

MELGES-A-MT8

 

MELGES-A-MT9

 

MELGES-A-MT10

MELGES-A-TT10

MELGES-A-MT11

MELGES-A-TT11

MELGES-A-MT12

MELGES-A-TT12

MELGES-A-MT13

MELGES-A-TT13

MELGES-A-MT14

MELGES-A-TT14

MELGES-A-MT15

MELGES-A-TT15

MELGES-A-MT16

MELGES-A-TT16

MELGES-A-MT17

MELGES-A-TT17

MELGES-A-MT18

MELGES-A-TT18

 

STAR-A-MT1

STAR-A-TT1

STAR-A-MT2

STAR-A-TT2

STAR-A-MT3

STAR-A-TT3

STAR-A-MT4

STAR-A-TT4

STAR-A-MT5

STAR-A-TT5

STAR-A-MT6

STAR-A-TT6

STAR-A-MT7

STAR-A-TT7

STAR-A-MT8

STAR-A-TT8

STAR-A-MT9

STAR-A-TT9

STAR-A-MT10

STAR-A-TT10

STAR-A-MT11

STAR-A-TT11

STAR-A-MT12

STAR-A-TT12

STAR-A-MT13

STAR-A-TT13

STAR-A-MT14

STAR-A-TT14

STAR-A-MT15

STAR-A-TT15

STAR-A-MT16

STAR-A-TT16

 

STAR-A-TT17

 

STAR-A-TT18

 

MOODY-A-MT1

MOODY-A-TT1

MOODY-A-MT2

MOODY-A-TT2

MOODY-A-MT3

MOODY-A-TT3

MOODY-A-MT4

MOODY-A-TT4

 

MOODY-A-TT5

 

MOODY-A-TT6

 

MOODY-A-TT7

 

MOODY-A-TT8

MOODY-A-MT9

MOODY-A-TT9

MOODY-A-MT10

MOODY-A-TT10

 

MOODY-A-TT11

 

MOODY-A-TT12

 

MOODY-A-TT13

 

MOODY-A-TT14

MOODY-A-MT15

MOODY-A-TT15

 

MOODY-A-TT16

 

MOODY-A-TT17

 

MOODY-A-TT18

 

MOODY-A-TT19

 

MOODY-A-TT20

 

MOODY-A-TT21

 

MOODY-A-TT22

 

SLY-A-MT1

SLY-A-TT1

SLY-A-MT2

SLY-A-TT2

SLY-A-MT3

SLY-A-TT3

SLY-A-MT4

SLY-A-TT4

SLY-A-MT5

SLY-A-TT5

SLY-A-MT6

SLY-A-TT6

SLY-A-MT7

SLY-A-TT7

SLY-A-MT8

SLY-A-TT8

SLY-A-MT9

SLY-A-TT9

SLY-A-MT10

SLY-A-TT10

SLY-A-MT11

SLY-A-TT11

SLY-A-MT12

SLY-A-TT12

SLY-A-MT13

SLY-A-TT13

SLY-A-MT14

SLY-A-TT14

SLY-A-MT15

SLY-A-TT15

SLY-A-MT16

SLY-A-TT16

SLY-A-MT17

SLY-A-TT17

SLY-A-MT18

SLY-A-TT18

 

HUNTER-A-MT1

HUNTER-A-TT1

HUNTER-A-MT2

HUNTER-A-TT2

HUNTER-A-MT3

HUNTER-A-TT3

HUNTER-A-MT4

HUNTER-A-TT4

HUNTER-A-MT5

HUNTER-A-TT5

HUNTER-A-MT6

HUNTER-A-TT6

HUNTER-A-MT7

HUNTER-A-TT7

HUNTER-A-MT8

HUNTER-A-TT8

HUNTER-A-MT9

HUNTER-A-TT9

HUNTER-A-MT10

HUNTER-A-TT10

HUNTER-A-MT11

HUNTER-A-TT11

HUNTER-A-MT12

HUNTER-A-TT12

HUNTER-A-MT13

HUNTER-A-TT13

HUNTER-A-MT14

HUNTER-A-TT14

HUNTER-A-MT15

HUNTER-A-TT15

HUNTER-A-MT16

HUNTER-A-TT16

VaFHP 2 / 22 / MXVB 

HUNTER-A-TT17

 

HUNTER-A-TT18

 

MELGES-E-TT1

MELGES-E-TT2

MELGES-E-TT3

MELGES-E-TT4

MELGES-E-TT5

MELGES-E-TT6

MELGES-E-TT7

MELGES-E-TT8

MELGES-E-TT9

MELGES-E-TT10

MELGES-E-TT11

MELGES-E-TT12

MELGES-E-TT13

MELGES-E-TT14

MELGES-E-TT15

MELGES-E-TT16

MELGES-E-TT17

MELGES-E-TT18

 

MOODY-E-TT1

MOODY-E-TT2

MOODY-E-TT3

MOODY-E-TT4

MOODY-E-TT5

MOODY-E-TT6

MOODY-E-TT7

MOODY-E-TT8

MOODY-E-TT9

MOODY-E-TT10

MOODY-E-TT11

MOODY-E-TT12

MOODY-E-TT13

MOODY-E-TT14

MOODY-E-TT15

MOODY-E-TT16

MOODY-E-TT17

MOODY-E-TT18

MOODY-E-TT19

MOODY-E-TT20

MOODY-E-TT21

MOODY-E-TT22

MOODY-E-TT23

MOODY-E-TT24

MOODY-E-TT25

MOODY-E-TT26

MOODY-E-TT27

MOODY-E-TT28

MOODY-E-TT29

MOODY-E-TT30

 

SLY-E-TT1

SLY-E-TT2

SLY-E-TT3

SLY-E-TT4

SLY-E-TT5

SLY-E-TT6

SLY-E-TT7

SLY-E-TT8

SLY-E-TT9

SLY-E-TT10

SLY-E-TT11

SLY-E-TT12

SLY-E-TT13

SLY-E-TT14

SLY-E-TT15

SLY-E-TT16

SLY-E-TT17

SLY-E-TT18

 

HUNTER-E-TT1

HUNTER-E-TT2

HUNTER-E-TT3

HUNTER-E-TT4

HUNTER-E-TT5

HUNTER-E-TT6

HUNTER-E-TT7

HUNTER-E-TT8

HUNTER-E-TT9

HUNTER-E-TT10

HUNTER-E-TT11

HUNTER-E-TT12

HUNTER-E-TT13

HUNTER-E-TT14

HUNTER-E-TT15

HUNTER-E-TT16

HUNTER-E-TT17

HUNTER-E-TT18

  

HANSE-E-TT1

HANSE-E-TT2

HANSE-E-TT3

HANSE-E-TT4

HANSE-E-TT5

HANSE-E-TT6

HANSE-E-TT7

HANSE-E-TT8

HANSE-E-TT9

HANSE-E-TT10

HANSE-E-TT11

HANSE-E-TT12

HANSE-E-TT13

HANSE-E-TT14

HANSE-E-TT15

HANSE-E-TT16

HANSE-E-TT17

HANSE-E-TT18

HANSE-E-TT19

HANSE-E-TT20

HANSE-E-TT21

HANSE-E-TT22

HANSE-E-TT23

HANSE-E-TT24

HANSE-E-TT25

HANSE-E-TT26

HANSE-E-TT27

HANSE-E-TT28

HANSE-E-TT29

HANSE-E-TT30

 

MHP 2/07/LVS 3‐8
MHP 2/11/LVS 3‐11
MHP 2/11/LVS 3‐15
MHP 2/11/LVS 4‐6
MHP 2/22/LVS 4‐10
MHP 2/30/LVS 4‐13
MHP 2/22/LVS 10‐6
MHP 2/30/LVS 10‐9
MHP 2/40/LVS 15‐5
MHP 3/11/LVS 3‐8
MHP 3/11/LVS 3‐11
MHP 3/11/LVS 3‐15
MHP 3/11/LVS 4‐6
MHP 3/22/LVS 4‐10
MHP 3/30/LVS 4‐13
MHP 3/22/LVS 10‐6
MHP 3/30/LVS 10‐9
MHP 3/40/LVS 10‐12  

MFHP 2/07/LVS 3‐8
MFHP 2/11/LVS 3‐11
MFHP 2/11/LVS 3‐15
MFHP 2/11/LVS 4‐6
MFHP 2/22/LVS 4‐10
MFHP 2/30/LVS 4‐13
MFHP 2/22/LVS 10‐6
MFHP 2/30/LVS 10‐9
MFHP 2/40/LVS 15‐5
MFHP 3/07/LVS 3‐8
MFHP 3/11/LVS 3‐11
MFHP 3/11/LVS 3‐15
MFHP 3/11/LVS 4‐6
MFHP 3/22/LVS 4‐10
MFHP 3/30/LVS 4‐13
MFHP 3/22/LVS 10‐6
MFHP 3/30/LVS 10‐9
MFHP 3/40/LVS 10‐12 

PFHP 2/07/LVS 3-8
PFHP 2/11/LVS 3-11
PFHP 2/11/LVS 3-15
PFHP 2/11/LVS 4-6
PFHP 2/22/LVS 4-10
PFHP 2/30/LVS 4-13
PFHP 2/22/LVS 10-6
PFHP 2/30/LVS 10-9
PFHP 2/40/LVS 15-5
PFHP 3/11/LVS 3-8
PFHP 3/11/LVS 3-11
PFHP 3/11/LVS 3-15
PFHP 3/11/LVS 4-6
PFHP 3/22/LVS 4-10
PFHP 3/30/LVS 4-13
PFHP 3/22/LVS 10-6
PFHP 3/30/LVS 10-9
PFHP 3/40/LVS 10-12

MPHP 2/11/LVS 3-11
MPHP 2/11/LVS 3-15
MPHP 2/11/LVS 4-6
MPHP 2/22/LVS 4-10
MPHP 2/30/LVS 4-13
MPHP 2/22/LVS 10-6
MPHP 2/30/LVS 10-9
MPHP 2/40/LVS 15-5
MPHP 3/07/LVS 3-8
MPHP 3/11/LVS 3-11
MPHP 3/11/LVS 3-15
MPHP 3/11/LVS 4-6
MPHP 3/22/LVS 4-10
MPHP 3/30/LVS 4-13
MPHP 3/22/LVS 10-6
MPHP 3/30/LVS 10-9
MPHP 3/40/LVS 10-12

U Duga Resi , Zagrebu prodaja hidrostanica za sanitarnu vodu, servis, montaža, instalacija te ostalo vezano uz hidroforska postrojenja su djelatnosti koje su u temeljima naše tvrtke. Obratite se našim stručnjacima da Vam svojim znanjem pomognu kod odabira te kupnje novog proizvoda optimalnog za Vašu situaciju, popravka rabljenog i sl. Razumna cijena hidrostanica te neupitna kvaliteta naša je briga za korisnika.
  • Gdje kupiti najkvalitetniju sanitarnu ili protupožarnu hidrostanicu u Zagrebu ili vašem gradu ?
  • Za sva pitanja, informacije,savjete kontaktirajte „HIDRO-METAL“ bez obveze kupnje!
  • Ukoliko se odlučite na kupnju našeg proizvoda , isti dostavljamo na Vašu adresu unutar Hrvatske.
Posjete Sadržajima:
7849632

PRIMJER PLAĆANJA-UPLATE HIDRO-METAL ARTIKLA

ZA PRIMJER PLAĆANJA KLIKNI NA SLIKU OPĆE UPLATNICE

uplatnica1

Ova web stranica koristi kolačiće (cookies) da bi se osigurao pravilan rad web stranice, unapređenje iste, a sve u svrhu poboljšanja iskustva u pregledavanju web stranice. Ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića odaberite Prihvaćam kolačiće, a ukoliko niste suglasni odaberite Odbijam kolačiće.